وکتور شعر « من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش … »

۲۰,۰۰۰ تومان

وکتور شعر « من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش | که گناه دیگران بر تو…