وکتور تایپوگرافی شعر « همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی … »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور تایپوگرافی شعر « همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی | که هنوز من نبودم که تو…

وکتور شعر « من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش … »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور شعر « من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش | که گناه دیگران بر تو…