وکتور خوشنویسی نستعلیق « دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور خوشنویسی نستعلیق « دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را »