وکتور شکسته نستعلیق شعر « ای غم از دست تو آخر کجا باید شدن »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور شکسته نستعلیق شعر « ای غم از دست تو آخر کجا باید شدن »