وکتور خطاطی شعر « ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی … »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور خطاطی شعر « ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی آن روز همایون به عالم قفسی نیست »