وکتور خطاطی شعر « ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی … »

۲۰,۰۰۰ تومان

وکتور خطاطی شعر « ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی آن روز همایون به عالم قفسی نیست »