وکتور خطاطی « با آن همه دلداده دلش بسته ی ما شد … »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور خطاطی « با آن همه دلداده دلش بسته ی ما شد ای من به فدای دل دیوانه پسندش »