وکتور شعر « امشب همه غم های عالم را خبر کن بنشین و با من گریه سر کن »

۵۰,۰۰۰ تومان

وکتور شعر « امشب همه غم های عالم را خبر کن بنشین و با من گریه سر کن »